Community
SPIRIT & SOUL
V lidském pohledu je ukrytá zvláštní síla, magnetismus, osoba je zhmotněna sama o sobě
Eddie-the-Head
SPIRIT & SOUL
Mezi všemi druhy vztahů je láska tím jediným, který zahrnuje Pravdu
shards bring luck
SPIRIT & SOUL
Vyžaduje uzdravení naši myšlenkovou a volní aktivitu? Kde jsou kořeny holistického sklonu k uzdravení, rovnováze a znovunastolení harmonie?…
seed
SPIRIT & SOUL
To droboučké, co není vidět, je hybnou silou všeho
Kandinsky: schwarze Striche
SPIRIT & SOUL
Víš, že jsi „chemik“?
Hermes
SPIRIT & SOUL
Můžeme zažívat velkou útěchu, že neustále existuje energetické ohnisko, kam se zralé duše mohou pozvednout, nebo dokonce slovy Herma v Corpus Hermeticum, ponořit…
ripples
SPIRIT & SOUL
Téměř to vypadá, jako by lidé skončili ve „vyhnanství“