Alhambra Mosaic
ZEITGEIST
"În ființa noastră interioară există nevoia unei legături
cu lumea de dincolo pentru a deveni întregi,
pentru a fi în unitate."...