Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
Path, people
SPIRIT & SOUL
Нищо истинско не може да умре. Умира само фалшивото.
amorph
ZEITGEIST
Ние създаваме ужасна дисхармония в цялото планетарно жизнено поле, а това може да бъде компенсирано само чрез мощни революции и глобални катастрофи.…
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
И в исляма, и в християнството би могла да бъде открита определена универсалност. И именно в нея те намират своето обединение – изпълнено от сила и разбиране.…