Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошли в Логон – новото онлайн списание на Интернационалната Школа на Златния Розенкройц.
freedom
SPIRIT & SOUL
„Свободата“ е способността на даден човек да упражни своята собствена воля. Но дали нашата собствена воля е независима и неограничена?
banknote, origami
ZEITGEIST
Парите са добър слуга, но лош господар
(Франсис Бейкън)
Milky way
SCIENCE+
Космосът е матрицата на всички възможни творения
Tibet
ZEITGEIST
Едно посещение в Тибет през 1986 г.
PIco MIrandola
LIVING PAST
Човешко достойнство и човешки права – какво представлява човешкото същество?
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…