Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
parable
SPIRIT & SOUL
Велики и непознаваеми са пътищата към Дао и безброй са начините за достигане до Него
poem
ART+
стихотворение
shards bring luck
SPIRIT & SOUL
Изисква ли се активността на нашата мисъл и воля, за да оздравеем?
Какъв е произходът на холистичния процес на изцеление,
баланс и възстановяване на хармонията?
Abstract Phoenix
LIVING PAST
Ако не си в състояние да се спасиш, откажи се от себе си, грижи се единствено да не губиш Бога - Ян Амос Коменски
winter
SPIRIT & SOUL
Когато наблюдаваме диалектичната природа, ни изглежда, че тя е чудовищен създадел, който се храни и живее от енергиите, почерпени от смъртта на нейните творения. Какво е заложено в такъв страховит…