Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
above
ZEITGEIST
Да резонираш с някого, чиято система е в състояние на хармонична вибрация, може да има благоприятно оздравяващо въздействие.

woman
SPIRIT & SOUL
Действителният и постоянен факт на дъното на човешкия ум е незнанието. Това е една съвсем проста истина, която всеки може да установи за себе си. Чистото възприятие, простото внимание е вратата, през…
Communication
SPIRIT & SOUL
Комуникация е всичко и всичко е комуникация
light sparks
SPIRIT & SOUL
Съществува една най-важна, абсолютна реалност – Цялото, което обгръща всичко в тишина и което спи в нас
Light
SPIRIT & SOUL
Махалото на нашия живот се колебае между
удовлетворение и неудовлетворение

sunrise
ZEITGEIST
Съществуват образи, които могат да ни помогнат, образи, които кореспондират с вътрешните освобождаващи сили