Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
consciousness
SPIRIT & SOUL
Съзнателни наблюдатели ли сме на времето си? Има различни видове време. Хронос означава частицата време – минути, часове, дни, седмици, години... Кайрос ни издига извън общоприетото разбиране за…
earth
SPIRIT & SOUL
Космополитът не се идентифицира непременно с определена нация; той е отворен към света и към множество идеи.
barcelona
SCIENCE+
Тъй като душата вече не е съзнателна за своя произход, в нея се оформя едно огромно несъзнавано пространство, където са скрити Плеромата и всички нейни действени сили. Противостоящатадвойка Бог и…
yang
SCIENCE+
В кратък трактат, озаглавен Septem Sermones ad Mortuos (Седем проповеди към мъртвите), К.Г. Юнг – на около 40-годишна възраст – дава израз на една дълбока вътрешна трансформация.…
ancher
SCIENCE+
Актът на възприемане е съзидателна дейност. Светът, който виждаме, не е лекомислено там, а е извикан за съществуване от това, че го възприемаме. Осъзнатостта ни е „действие“, а не „притежание“, а…
people
SCIENCE+
Философът Рене Декарт вярва, че нашият ум, съзнанието ни отразява външния свят, както огледалото повтаря това, което се случва пред него. Тоест съглашението между вътрешно и външно е пасивна.…