Perception, Thoughts
ZEITGEIST
Всички търсим.
Би могло да се каже, че търсенето е причина за движението.
perception
SPIRIT & SOUL
Ние възприемаме според нашето мислене. Светът е образ и резултат от нашето състояние на съзнание.
Mountains
SPIRIT & SOUL
In my inner universe there are constellations which I cannot change
School, questions
ZEITGEIST
Животът търси себе си.
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…