Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
winter
SPIRIT & SOUL
Когато наблюдаваме диалектичната природа, ни изглежда, че тя е чудовищен създадел, който се храни и живее от енергиите, почерпени от смъртта на нейните творения. Какво е заложено в такъв страховит…
Flowers
ART+
стихотворение
Buddha
SPIRIT & SOUL
Учението за универсалното съзнание, изложено в „Сутра на шестия патриарх“, се приписва на Хуейнън. Той самият е шестият поред патриарх след Бодхидарма, който пренася будизма от Индия в Китай и…
Montsegur
SPIRIT & SOUL
През 12-ти и 13-ти век катарското и албигойското „еретическо“ отклонение от официалната догма предизвиква най-жестокия религиозно-мотивиран геноцид в европейската история.
В неделя, 16…
Laurel
LIVING PAST
Катарската роза е мястото, в което сияе светлината на любовта.
Triple Aliance
LIVING PAST
Идеалът на братството ни връща към чистото християнството, както е според евангелския призив: „Обичай ближния като себе си“.…