bloem

Числата разказват историята на живота, част 3

back to home pdf share

Към част 2

Цикълът от едно до три се отнася до основните принципи. Те произтичат от духовната енергия на единицата, поляризацията на двойката в дух и енергия и могат да бъдат осъзнати в тройката.

С четворката започва напълно нов цикъл, който преминава от петицата до шестицата. Това, което първоначално се проявява като духовна структура от силови линии, сега става конкретно и видимо. Изявява се във форма.

Четворката представлява материализация на конкретно създаденото от първата триада.
Четири е Символът на материализацията, на уплътняването в материята до материалната земя. Тройката, като пораждащ импулс фактор, се счита за “мъжествено” число; четворката като израз на приемащия, пораждащ фактор, представлява “женското” начало.

horoscope
.

Четворката представлява ново поле на изява. Преходът от три към четири символизира преминаването на душата към по-дълбоко ниво на преживяване. Това е стъпката на новопридобитото, възстановено единство; осъзнаване смисъла на живота и на Духа, който определя земния живот. Това обаче предполага и опасности, защото четворката също е двойка, към която биват добавени сила, потенциал:

22

Ако душата позволи да бъде ръководена от духовния ред и оформя материята в съответствие с него, тогава се развива свят на форми, който е израз на духовния ред, на единството. Ако душата обаче се остави да бъде водена изключително от енергията на двойката, тя губи връзката с единството и ще се проявява в света на формите като хаос, като борба на всеки срещу всеки.

Така можем да разберем значението на „яденето от дървото на познанието за добро и зло”. Енергията на двойката придобива власт над човешкото същество.

Задачата на четворката е отново да разкрие в земния свят законите на живота в Духа. Това се случва, парадоксално, чрез по-дълбокото насочване към земята, а не към съвършената природа (което е невъзможно), като започва да се наблюдава взаимосвързаността между нещата. Така се стига до осъзнаване, което е важно условие по духовния път, тъй като никой не може да го извърви вместо някой друг. За да му се помогне да постигне това, на земното човешко същество бива предложена помощ под формата на символи, послания и знаци. Къде срещаме четворката във видимия живот?

  • Срещаме я в четирите тримесечия - великият кръст на вселената. Четирите сезона контролират четирите тримесечия.

  • В четворката откриваме трите измерения на пространството; четвъртото измерение е времето.

  • Познаваме и четирите „елемента”: земя, вода, въздух и огън.

  • Равностранният четириъгълник, квадратът, е първата геометрична фигура, която по всякакъв начин може да бъде разделена на еднакво големи части. За питагорейците, поради тази причина, квадратът е бил и символ на справедливостта.

  • Една триизмерна структура може да се разглежда по четири начина: като брой точки, линии, равнини и обеми.

  • Четворката дава начало на телесността. За да бъде изградено тяло в пространството, има нужда от четири равнини.

  • Символите на четворката са куб и прав ъгъл. Ако разгърнем един куб, ще получим кръст, символ, познат от над 10 000 години не само в християнството, но и преди това; кръстът означава обвързаност с материята. За да се освободим от този затвор, първото условие е да го признаем като затвор, а следващата стъпка е да приемем последствията: „да поемем кръста си“.

 

На иврит четвъртата буква от азбуката е далет, което означава нещо като врата. За да действаме на земята, според законите на материята, трябв да преминем през вратата на четворката. Природата, науката и всяка практическа дейност се основават на четворката.

В същото време четворката, пресечната точка на пространство и време, означава и врата към Спасението и истински човешки генезис. Божественото се проявява, или по-скоро е в състояние да се прояви, в четворката! Четири е числото на земята; това е земният план. Реалността е доказателство за вида на живота, който се изявава във форма.

Четворката ни учи да приемаме и решаваме ежедневните си задачи. Тя ни учи да разбираме, че всичко, с което се сблъскваме - колкото и светско или странно да е то - има смисъл, който можем да разкрием, приемем и изпълним.

Ако в тройката намираме една по-твърда и независима основа на живота, то четворката незабавно подлага на дискусия онова, което току-що е било придобито, като го конфронтира директно с живота. Чрез двойката осъзнаваме как целият живот се състои от противоположности; от тройката се научаваме да се справяме с него по конструктивен начин; в четворката, въз основа на предшестващия цикъл от едно до три, се натъкваме на по-дълбоките въпроси относно смисъла, целта и задачата на човешкия живот тук на земята.
Как работи това в нашия живот?

В нашия видим свят се сдобиваме с безбройни житейски преживявания. Жадуваме за хармония и съвършенство, но някъде по пътя откриваме, че нищо не е трайно, всичко е преходно. В крайна сметка стигаме до границата... и сърцето ни разбира! То става възприемчиво за призива на вечността. Изникват въпроси за първоначалната цел на живота и нараства стремежът тя да бъде открита.

Петицата ще отговори на този зов, тя символизира нашата възобновена съзнателна връзка с Духа.

Питагор смята четворката за идеалното число и се обосновава с цикъла едно-две-три-четири, който нарича тетрактис. Четворката символизира живота във видима форма, в който единството, интегрираната двойственост и творческата триада непрекъснато работят на заден план. Животът в този смисъл води до по-високата октава на единицата, а именно - десетката!

1 + 2 + 3 + 4 = 10

blue tetraktys
.

  Тетрактис

Въпреки, че е постигнато идеално състояние, ако можем да разберем четворката, обикновено се оказваме далеч от нея в живота си на практика. Влиянията, основаващи се на твърде силния акцент върху двойствеността на заобикалящия ни свят, непреодолимо ни вълнуват. Те твърде много поляризират и придобиват независимо съществуване, защото не се обединяват и разтварят в единицата. От качествата на петицата научаваме защо човешкото същество се намира между единството и разделението и какви възможности му предлага тази ситуация.

Към част 4

back to home pdf share