Bee six

Числата разказват историята на живота, част 5

back to home pdf share

Към част 4

Така, както тройката постига промяна в нивото на взаимоотношения между полюсите едно и две в цикъла едно-две-три, също и шестицата ни поставя на съвсем различно, ново ниво в отношенията между плътния, материален свят, с неговата липса на духовно съзнание (светът на четворката) от една страна, и духовно осъзнатата личност (светът на петицата) от друга.

Цикълът четири-пет-шест символизира видимото творение. Шестицата представлява светът на живите, в който четворката и петицата са свързани. На шестия ден от сътворението, според Битие, е създадена първата родителска двойка, която завършва сътворяването. В природата намираме шестицата като основа на живота по всички възможни начини: въглеродът - основният химичен елемент на органичния живот - заема шесто място в периодичната таблица на елементите и има шест протона в ядрото си. Бензоловият пръстен, плосък пръстен от шест въглеродни атома със специфична свързваща структура, е основният градивен камък на органичния живот. Химичната му формула е:

C6 H6

Човешкото същество се нуждае от сътворения свят като от своя жизнена база (нивото на четворката). Това ниво води обратно към Светлината. Двата компонента - четворката и петицата, се опитват да се смесят един с друг чрез принципа на шестицата.

В двуизмерната равнина геометрията ни води до хексаграма (шестолъчна звезда). Печатът на Соломон води началото си от един насочен надолу триъгълник - изобразяващ станалия видим Дух - и насочен нагоре триъгълник, който може да се разглежда като символ на одухотворената материя. Тези две движения - насоченото надолу и насоченото нагоре - са представени като единство. Тук също ясно виждаме нуждата от поляризация.

В геометрията четворката в пространството представлява куб, построен от шест квадрата. В равнината отвореният куб образува кръст, с квадрат като основа.

Шестицата принадлежи на абсолюта, защото тя внася в света абсолютното. Юдейските мистици и кабалисти почитали шестицата като наричали шестия сефирот тиферет (красота). Сред числата шестицата също така е наричана съвършено число, защото сумата от числата, на които може да се раздели е шест:

1+2+3 = 6

honeycomb
.

Шестицата е числото на съвършената Организация в материята. Тя дава възможност например за построяването на равнина без начало и край. Шестицата е считана за число на идеалното състояние. Природата го илюстрира във формата на пчелна пита.

Множество примери в природата показват, че изявата на единството и съвършенството става възможна само чрез полярността. Снежинката се оформя, защото около ядрото (една прашинка) чрез кристализация се образува шестолъчна звезда. Без това ядро впечатляващата форма на снежинката не може да бъде постигната.

Следователно полярността и разделението не изключват съвършенството, а по-скоро водят до него. По този начин съвършенството може да бъде изпитано чрез съзнанието.

Шест също е и числото на човешката сексуална енергия, която тласка към единство и съвършенство. Крайната цел далеч надминава телесния съюз между мъжа и жената. Крайната цел е алхимичната сватба, съюзът на възприемащата, пречистена душа с вечния, творящ, чист Дух. В приказките и легендите това се разказва посредством всевъзможни похвати. Начинът, по който човек използва сексуалната си енергия, може да бъде избран свободно. Тази сила би могла да се изгуби във външния аспект или да стане извор на интуиция и креативност, която включва любовта към всичко и всички на по-висше ниво.

Числото шест ни учи, че растежът, пълнотата и единството могат да се изявят, ако сме придобили умения и сила за преценка. В своята пълнота шестицата символизира отказването от земните връзки и преминаването отвъд ограниченията на нашия свят. В това отношение цикълът четири-пет-шест съдържа в себе си пътя на вътрешното пречистване и изчистване на нашите възприятия, чувства, желания и действия. Това изисква развитие на самодисциплина и закотвянето ѝ вътре в нас. Така достигаме до седмицата.

Към част 6

back to home pdf share