rainbow

Числата разказват историята на живота, част 6

back to home pdf share

Към част  5

Седем

Седмѝцата разкрива третата триада: седем-осем-девет, която ще разгледаме тук само накратко. Седем е числото на пълнотата, завършеността, числото на преминаването на границата, началото на космическото съзнание. То е сума от три и четири, от Дух и материя.

В геометрията седмоъгълник не може да бъде построен по обичайния начин с линия и пергел. Както видяхме, докато шестицата все още можеше да състави равнина, но не формираше тела, седмѝцата изобщо не може да бъде начертана в равнина. В седмѝцата пространство и равнина постепенно изчезват едно в друго.

zeven
@Pixabay CC0

 

Седмѝцата е считана за свещено число (септос = свещен). Всичко е подредено и построено на нейната основа: небесата, творението и светлината. Седмият ден е свещен.

Седем е числото на Апокалипсиса, който ни разказва за седем църкви, седем тръби, седем печата, седем божествени духа... Съществуват седем лъча и седем порти на посвещение. Те докосват приготвеното за това човешко същество с духовната си светлина и събуждат безсмъртния елемент в него. Седем е числото на обръщането и освобождението.

Като огледални образи, като пратеници на божественото, на земята има седем цвята: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово, съдържащи се в бялата светлина. Също така има седем тона в музикалната стълбица:

до - ре - ми - фа - сол - ла - си

Познаваме и ритъма на развитие на живота си като етапи, съставени от по седем години. Клетките на тялото ни се обновяват напълно за седем години.

Числото седем е познато и от приказките. Те разказват за седем планини, седем долини, седем гарвана, Снежанка и седемте джуджета...

Геометрията ни показва важността на седмѝцата по ясен начин - ако начертаем шест кръга в рамките на един кръг, в средата се образува седми кръг със същия диаметър, който докосва останалите кръгове в шест точки. Ако разглеждаме тези шест кръга като символ на света на шестицата (която в крайна сметка символизира съвършенството), то последната се крепи от кръга в средата (светът на седмѝцата). Така става видно, че от една страна седмият кръг произлиза от света на шестицата, а от друга представлява контролиращия принцип на шестицата.

 

От пет и шест,

казва Вещицата,

направи седем и осем,

така мярата е напълнена.

- Гьоте, Фауст, Част първа

 

Осем

Точно както при седмѝцата, противоположният ѝ полюс - осмицата, принадлежи на нематериалната природа. Отново тя символизира полярността, но на по-високо стъпало от спиралата:

8 = 2 x 4 = 23

По пътя към осмицата напрежението на двойката е трансформирано и постепенно изчезва. Чрез формата на осмицата първоначално божественото се изявява (с помощта на тройката). Осмицата свързва най-дълбоките нива на човешкото подсъзнание с най-високите върхове на човешкия ум. Изпитанията, с които човек се сблъсква при осмицата, са тези на силата (на англ. m-/e/ight - осем; мощ), а именно чрез пробуждане на свръхестествените сили, които отново могат да бъдат използвани по два начина: чрез борба за това, което е духовно, или в съблазните на окултизма. В холандския и в немския език определени думи се отнасят към концепцията на числото осем. При осмицата нараства отговорността за използването на все по-големите сили на Светлината по правилен начин. Осмицата съдържа съвършенството на живота, както и неговото най-висше задължение. Осем е числото на етиката и на чистотата на нашите мотиви.

 

Девет

Деветката е окончателната победа и освобождение от колелото на раждане и смърт. Тя е резултат от дълъг път на пречистване през материята, водещ до достигане на възкресение във вечния живот. Фридрих Вайнреб пише в Число, символ, слово (Zahl, Zeichen, Wort): Традицията казва, че тет, деветата буква, е утробата, което значи областта, в която се развива, расте и накрая се появява новото. С това древните имат предвид не само човешката утроба, но също и тъмнината като цяло, в която новото предварително се подготвя, преди да пристъпи навън в светлината.

 

И девет е едно,

а десет е нищо.

- Гьоте, Фауст, Част първа

 

Десет

Десетката е символ на края. В нея единицата е свързана с нулата и по този начин бива завършена редицата от числа, която е започнала с едно и завършва с едно, макар на по-високо ниво. Могъщата пълнота на скрития Бог (кръгът), изявяващ се в десетката, лежи в основата на единицата. Чрез десетката се изявява едно ново ниво на живот. Също така в нея виждаме началото на един нов цикъл.

В тази статия накратко разгледахме въпроса как можем да разбираме качествата на числата. Ако навлезем по-дълбоко в техните тайни, ще разпознаем структурния ред, който е показан също и чрез основните форми на геометрията и Платоновите тела.

 


Източници:

Heinrich Elijah Benedikt, Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg, 1999

Ernst Bindel, Die geistigen Grundlagen der Zahlen, 1958

Konrad Dietzfelbinger, Pythagoras. Die Einheit von Naturwissenschaft und Religion, 2005

Marie-Louise von Franz, Zahl und Zeit. Psychologische Überlegungen zu einer Annäherung von Tiefenpsychologie und Physik, 1970

Priya Hemenway, Der geheime Code. Die rätselhafte Formel, die Kunst, Natur und Wissenschaft bestimmt, 2008

Peter Schottler und Freunde, Umstülpung und Übergang. Umstülp-Bewegungen als Übergänge zwischen polaren Qualitäten, 2009

Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit. Vom Sinn der Zahlen, 1996

Rolf Umbach, Vom Flug der Fische. Die Bibel kabbalistisch gelesen, 1995

Friedrich Weinreb, Zahl, Zeichen, Wort, 1978

Christa Zettel, Das Geheimnis der Zahl. Geheimlehre und Numerologie, 1998

back to home pdf share