Sea and sky

Добре дошли в Логон

back to home pdf share

ЛОГОН се прави от хора, които задават фундаментални въпроси за собствения си живот.

Насочено е към онези, в които се увеличава осъзнаването за всичко онова, което се намира отвъд професионално развитие, отвъд „за” и „против”, отвъд ежедневните грижи и трудности. Като гледка от планински връх, ЛОГОН изследва нови перспективи за развитие за човешкото същество, както и промените, засягащи модерното общество на 21 век, проявяващи се в изкуството, науката и религията.

ЛОГОН е за хората, които търсят смисъла на живота.

Ние публикуваме статии от много различни автори, държави, световни религии и обществени групи, които по един или друг начин са били докоснати от тези фундаментални въпроси. Всеки техен принос е вдъхновен от търсенето на „смисъла на живота”.

Какво е човекът?
Може ли животът да умре?
Какъв е безсмъртният аспект на човешкото същество?

Подобни въпроси притежават едно универсално измерение. И не съществуват бързи отговори, основани на някаква установена и фиксирана гледна точка. Тези въпроси са като врати, които ни отвеждат до най-вътрешното ядро на съществуването ни. Много врати водят натам – от много различни посоки. Вътрешното преживяване и осъзнаване ни подтиква да променяме поведението си и оформя посоката на живота ни, нашата вяра и вида на онова, с което се срещаме.

Надяваме се, че ЛОГОН може да прибави нещо към живота ви, да ви вдъхнови да задавате нови въпроси и да предостави гориво за вашето търсене на отговори. Всяка обратна връзка е добре дошла.

От издателите

back to home pdf share