Tamed silence

Опитомено мълчание

back to home pdf share

Периферни човешки присъствия –
сред вкаменения въздух.
Можеш да стъпваш само
в опитоменото си мълчание
и да виждаш колко малко са тук
агрегатните състояния на Бога.
Но точно защото угасваш
по целия път към светлината,
вече можеш да разбереш –
само смъртта е, което умира.

back to home pdf share