Buddha's dance

Танцът на Буда

back to home pdf share

Докато великият Буда танцуваше, възелът на огърлицата му се развърза и безценните перли се разпиляха в безкрайната празнота на вселената.

Те се превърнаха в луната, слънцето, земята и всички планети. В ритъма на неговия танц, те се движеха по своите орбити.

Когато великият Буда привърши танца си, забеляза, че перлите са се изгубили.

Той потопи връвта на огърлицата си в безкрайността на пространството и събра своите перли: луната, слънцето, земята и всички планети.

И ги върна в правилен ред на връвта.

След като великият Буда бе поставил перлите обратно на отреденото им място, той отново завърза възела.

Танцът бе приключил и дойде време за тишина.

back to home pdf share