Buddha's dance
ART+
В началото бе танцът на Буда. В края дойде време за тишина.
Questions
ART+
Не се измъчвай от въпроси- Дали, защо, кога, къде…
into
ART+
стоя на моста слънцето се свъсва