poem
ART+
стихотворение
Flowers
ART+
стихотворение
wormhole
ART+
Затворници на времето: раждаме се, растем и умираме, но остава въпросът „какъв е смисълът на нашето съществуване?“
last supper
ART+
Честване на универсалния човек