poem
ART+
стихотворение
Flowers
ART+
стихотворение
wormhole
ART+
Затворници на времето: раждаме се, растем и умираме, но остава въпросът „какъв е смисълът на нашето съществуване?“
last supper
ART+
Честване на универсалния човек
japanese boy
ART+
Предназначението на будистките картини е да засилят благоговението на вярващите, създавайки чувства на радост и извисеност…
Buddha's dance
ART+
В началото бе танцът на Буда. В края дойде време за тишина.