light and darkness (2)
ZEITGEIST
От гледна точка на нашите жизнени реалности не можем точно да определим какво е злото. От гледна точка на абсолюта може да бъде ясно формулирано.…
placeholder
ZEITGEIST
Карма е един от обичайните термини в днешната езотерична литература, присъстваща и в ежедневния ни език като заместител на думите “съдба” и “предопределение”. Думата съдба от своя страна е използвана…