Selfcreated Dreams
ZEITGEIST
За смисъла на човешкия живот
Истинската ни същност лежи спяща в нашето същество като посято семе. Тя чака личното ни земно съзнание да долови това семенце и да подпомогне неговото развитие до…
Ätherisches Doppel
ZEITGEIST
За етерния двойник на човешкото същество и връзката между донора и получателя на органа
Жизнените етери на дарения орган все още вибрират според собствения си вибрационен ключ за определено…
near death
ZEITGEIST
Какво можем да научим от преживяванията, близки до смъртта?
Човешкото същество е не само физическо тяло, а е също така и многоизмерно създание. По време на процеса на умиране от най-голямо…