Winged
SPIRIT & SOUL
“Вселената е по-гояма от нашата представа за нея“
Egypt RA
SPIRIT & SOUL
Не е тайна, че митовете на различните култури съдържат в архетипна форма мислите и чувствата на хората, поведението им спрямо другите и реакциите им към някакви съдбовни събития…