Collapse
ZEITGEIST
Премахването на егото е sine qua non (задължително условие) за излизане от настоящата многостранна криза.
amorph
ZEITGEIST
Ние създаваме ужасна дисхармония в цялото планетарно жизнено поле, а това може да бъде компенсирано само чрез мощни революции и глобални катастрофи.…