PIco MIrandola
LIVING PAST
Човешко достойнство и човешки права – какво представлява човешкото същество?…