Born
LIVING PAST
Уникалната възприемчивост на нашия първичен орган ухото към вътрешните и външните послания