Abstract Phoenix
LIVING PAST
Ако не си в състояние да се спасиш, откажи се от себе си, грижи се единствено да не губиш Бога - Ян Амос Коменски