parable
SPIRIT & SOUL
Велики и непознаваеми са пътищата към Дао и безброй са начините за достигане до Него