running man
SPIRIT & SOUL
Киркегор нарича състоянието, в което съзираме духа, но не можем да го придобием, състояние на "небитие". Би могло също да се нарече и състояние на празнота или вакуум, предизвикващо страх у…