the eye
SPIRIT & SOUL
“Окото, с което аз виждам Бог, е същото око, с което Бог вижда мен.“ (Майстер Екхарт)