Abstract Phoenix
LIVING PAST
Ако не си в състояние да се спасиш, откажи се от себе си, грижи се единствено да не губиш Бога - Ян Амос Коменски
PIco MIrandola
LIVING PAST
Човешко достойнство и човешки права – какво представлява човешкото същество?
Laurel
LIVING PAST
Катарската роза е мястото, в което сияе светлината на любовта.
Triple Aliance
LIVING PAST
Идеалът на братството ни връща към чистото християнството, както е според евангелския призив: „Обичай ближния като себе си“.…
Calw
LIVING PAST
„Истинският педагог трябва да бъде уравновесен и да се отличава с четири добродетели: достойнство, искреност, прилежност и желание да дава“…
Symbool
LIVING PAST
„Няколко думи от вътре“ от Карл фон Екартсхаузен
Ear of Rice
LIVING PAST
Същността, намираща се в сърцето ти, е по-малка от оризово зрънце и въпреки това по-величествена от Земята, по-обширна от небесата, по-велика от всички светове…