barcelona
SCIENCE+
Тъй като душата вече не е съзнателна за своя произход, в нея се оформя едно огромно несъзнавано пространство, където са скрити Плеромата и всички нейни действени сили. Противостоящатадвойка Бог и…
yang
SCIENCE+
В кратък трактат, озаглавен Septem Sermones ad Mortuos (Седем проповеди към мъртвите), К.Г. Юнг – на около 40-годишна възраст – дава израз на една дълбока вътрешна трансформация.…