earth
SPIRIT & SOUL
Космополитът не се идентифицира непременно с определена нация; той е отворен към света и към множество идеи.