the eye
SPIRIT & SOUL
“Окото, с което аз виждам Бог, е същото око, с което Бог вижда мен.“ (Майстер Екхарт)
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
И в исляма, и в християнството би могла да бъде открита определена универсалност. И именно в нея те намират своето обединение – изпълнено от сила и разбиране.…