earth
SPIRIT & SOUL
Космополитът не се идентифицира непременно с определена нация; той е отворен към света и към множество идеи.
Men
SPIRIT & SOUL
„Бях този, който не трябваше да бъда“
Delphi
ZEITGEIST
Наистина е възможно да влезем в състоянието на вътрешна Свобода, или по-точно казано: на вътрешна благодат.
Konsum, weniger ist mehr
ZEITGEIST
Ако имаме привилегията да не се налага да ориентираме живота си единствено към работата и кариерата си, как използваме тази свобода?
freedom
SPIRIT & SOUL
„Свободата“ е способността на даден човек да упражни своята собствена воля. Но дали нашата собствена воля е независима и неограничена?
the young reader and the swans
SCIENCE+
Дали духовното осъщестяване на човека е възможност или е неизбежен процес?