Born
LIVING PAST
Уникалната възприемчивост на нашия първичен орган ухото към вътрешните и външните послания
catarismo 3
LIVING PAST
За катарите истинската църква не е някакво външно пространство, предназначено за молитва, а следва да се намери в най-съкровената част на човешкото същество.…
catarismo 2
LIVING PAST
Катарството е на първо място и преди всичко християнство, което твърди, че проповядва автентичното послание на Христос.
CATARISMO 1
LIVING PAST
Кръщението с огън, или със Светлината, е основното тайнство на катарите, което според техните схващания е и истинското Христово кръщение.…
Abstract Phoenix
LIVING PAST
Ако не си в състояние да се спасиш, откажи се от себе си, грижи се единствено да не губиш Бога - Ян Амос Коменски
PIco MIrandola
LIVING PAST
Човешко достойнство и човешки права – какво представлява човешкото същество?…
Laurel
LIVING PAST
Катарската роза е мястото, в което сияе светлината на любовта.