Born
LIVING PAST
Уникалната възприемчивост на нашия първичен орган ухото към вътрешните и външните послания
Plato
LIVING PAST
Платон казва, че знанието е памет и че култивирането на "практикуване на помнене" е начинът хората да достигнат до същността на всичко и да се завърнат към първоначалния живот.…
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
“Човек, който е разбрал Любовта, става безсмъртен.
Човек, който е разбрал Мъдростта, става съвършен.
Човек, който е схванал Истината, става свободен.”…