the young reader and the swans
SCIENCE+
Дали духовното осъщестяване на човека е възможност или е неизбежен процес?
Milky way
SCIENCE+
Космосът е матрицата на всички възможни творения
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…