Milky way
SCIENCE+
Космосът е матрицата на всички възможни творения
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…
Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?
rainbow
SCIENCE+
Седем, осем, девет, десет - осъществяване
Bee six
SCIENCE+
Шестицата носи абсолюта в света