Digital ages
SCIENCE+
Благодарение на интернет-технологиите и социалните мрежи вече не човекът избира кога да влезе в определени взаимоотношения. Изборът се прави от мрежа с предварително създадени алгоритми. Как да…
thunderstorm-3417042_1280-jplenio
SCIENCE+
Възникването на съзнанието
Milky way
SCIENCE+
Космосът е матрицата на всички възможни творения
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…
Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?
rainbow
SCIENCE+
Седем, осем, девет, десет - осъществяване
Bee six
SCIENCE+
Шестицата носи абсолюта в света