Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?
Initiationtower
SCIENCE+
Числата разкриват нашето развитие и съдба
Milky way
SCIENCE+
Космосът е матрицата на всички възможни творения
Bird
SCIENCE+
За духовното развитие на човека способността за разграничаване между различните форми на "себе" в рамките на себето е от решаващо значение.…