Buddha's dance
ART+
В началото бе танцът на Буда. В края дойде време за тишина.