Digital ages
SCIENCE+
Благодарение на интернет-технологиите и социалните мрежи вече не човекът избира кога да влезе в определени взаимоотношения. Изборът се прави от мрежа с предварително създадени алгоритми. Как да…
Man - Game
SCIENCE+
Искаме конкретни посоки, точни напътствия, а игрите предлагат всичко това. Но ние никога не осъзнаваме напълно себе си в тях, защото търсим извън нас това, което може да бъде намерено само отвътре.…
the young reader and the swans
SCIENCE+
Дали духовното осъщестяване на човека е възможност или е неизбежен процес?