freedom
SPIRIT & SOUL
„Свободата“ е способността на даден човек да упражни своята собствена воля. Но дали нашата собствена воля е независима и неограничена?
perception
SPIRIT & SOUL
Ние възприемаме според нашето мислене. Светът е образ и резултат от нашето състояние на съзнание.