light sparks
SPIRIT & SOUL
Съществува една най-важна, абсолютна реалност – Цялото, което обгръща всичко в тишина и което спи в нас
Light
SPIRIT & SOUL
Махалото на нашия живот се колебае между
удовлетворение и неудовлетворение

shards bring luck
SPIRIT & SOUL
Изисква ли се активността на нашата мисъл и воля, за да оздравеем?
Какъв е произходът на холистичния процес на изцеление,
баланс и възстановяване на хармонията?
winter
SPIRIT & SOUL
Когато наблюдаваме диалектичната природа, ни изглежда, че тя е чудовищен създадел, който се храни и живее от енергиите, почерпени от смъртта на нейните творения. Какво е заложено в такъв страховит…
Mountains
SPIRIT & SOUL
In my inner universe there are constellations which I cannot change
perception
SPIRIT & SOUL
Ние възприемаме според нашето мислене. Светът е образ и резултат от нашето състояние на съзнание.
Buddha
SPIRIT & SOUL
Учението за универсалното съзнание, изложено в „Сутра на шестия патриарх“, се приписва на Хуейнън. Той самият е шестият поред патриарх след Бодхидарма, който пренася будизма от Индия в Китай и…