inner laugh
SPIRIT & SOUL
Ние сме двойствени същества, харесваме приятното и избягваме страданието.
Mountain golden light
SPIRIT & SOUL
Можем да живеем и да умрем, или да Живеем. Ние сме същества с природна и божествена част – разполагаме и с двете възможности вътре в себе си.…
consciousness
SPIRIT & SOUL
Съзнателни наблюдатели ли сме на времето си? Има различни видове време. Хронос означава частицата време – минути, часове, дни, седмици, години... Кайрос ни издига извън общоприетото разбиране за…
earth
SPIRIT & SOUL
Космополитът не се идентифицира непременно с определена нация; той е отворен към света и към множество идеи.
Men
SPIRIT & SOUL
„Бях този, който не трябваше да бъда“
People
SPIRIT & SOUL
Латинската дума "communicare" (общувам) произлиза от "communis" и означава "превръщам нещо в общо дело" и "предавам нещо". Значи общуването с други хора води…
To the Light. God.
SPIRIT & SOUL
Висшите божествени сили, направляващи пътя на човечеството към завръщането му при Източника, Бог, от който то се е отделило, трябва да внесат в живота на търсещия един подтик да се "обърне…