Acceptance
SPIRIT & SOUL
За да бъдем способни наистина да приемем нещо, необходимо условие е наличието на Вътрешна Тишина.
Wo kein Weg mehr ist (Ausschnitt)
SPIRIT & SOUL
Проблемите могат да ни бъдат от голяма полза. Нужно е само да знаем как да ги използваме правилно. В това отношение здравият разум на сърцето може да ни бъде от голяма помощ.…
Alchemy
SPIRIT & SOUL
Философският камък е Духът Христов, който трябва да проникне душата
Alchemy
SPIRIT & SOUL
Седемте класически фази на алхимичното преобразуване
Alchemie Hermes
SPIRIT & SOUL
На отдадения търсач в по-дълбоките аспекти на живота Алхимията предлага детайлно описание на пътя на фундаменталната промяна
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Когато биваме изправени пред мистерията на смъртта, изведнъж съществуването ни започва да изглежда нереално. Кой съм аз?
Къде ме води този живот?
Всичко ли е преходно?…
On becoming Nothingness
SPIRIT & SOUL
Какво има предвид Иисус с думите: „Който изгуби живота си, той ще го намери”, а също и Лао Дзъ с израза: „само малкият заслужава голямото”?