On becoming Nothingness
SPIRIT & SOUL
Какво има предвид Иисус с думите: „Който изгуби живота си, той ще го намери”, а също и Лао Дзъ с израза: „само малкият заслужава голямото”?
Star
SPIRIT & SOUL
Можем да мислим за Бог, само ако ние самите вече сме Бог, когато собствената ни божествена природа бъде събудена за нов живот.
Panikkar
SPIRIT & SOUL
В началото бях християнин, открих себе си като индуист, после се превърнах в будист и въпреки това не спрях да бъда християнин.
freedom
SPIRIT & SOUL
„Свободата“ е способността на даден човек да упражни своята собствена воля. Но дали нашата собствена воля е независима и неограничена?
Alfred Bast_ Kraft und Gestalt
SPIRIT & SOUL
Само едно съзнание, белязано от отчаянието, може да познае реалността
(Дж. Кришнамурти)
perception
SPIRIT & SOUL
Ние възприемаме според нашето мислене. Светът е образ и резултат от нашето състояние на съзнание.