Ear of Rice
LIVING PAST
Същността, намираща се в сърцето ти, е по-малка от оризово зрънце и въпреки това по-величествена от Земята, по-обширна от небесата, по-велика от всички светове…
Panikkar
SPIRIT & SOUL
В началото бях християнин, открих себе си като индуист, после се превърнах в будист и въпреки това не спрях да бъда християнин.