Path, people
SPIRIT & SOUL
Нищо истинско не може да умре. Умира само фалшивото.
Communication
SPIRIT & SOUL
Комуникация е всичко и всичко е комуникация
light sparks
SPIRIT & SOUL
Съществува една най-важна, абсолютна реалност – Цялото, което обгръща всичко в тишина и което спи в нас
Light
SPIRIT & SOUL
Махалото на нашия живот се колебае между
удовлетворение и неудовлетворение

parable
SPIRIT & SOUL
Велики и непознаваеми са пътищата към Дао и безброй са начините за достигане до Него
shards bring luck
SPIRIT & SOUL
Изисква ли се активността на нашата мисъл и воля, за да оздравеем?
Какъв е произходът на холистичния процес на изцеление,
баланс и възстановяване на хармонията?
winter
SPIRIT & SOUL
Когато наблюдаваме диалектичната природа, ни изглежда, че тя е чудовищен създадел, който се храни и живее от енергиите, почерпени от смъртта на нейните творения. Какво е заложено в такъв страховит…