consciousness
SPIRIT & SOUL
Съзнателни наблюдатели ли сме на времето си? Има различни видове време. Хронос означава частицата време – минути, часове, дни, седмици, години... Кайрос ни издига извън общоприетото разбиране за…
face
SPIRIT & SOUL
„Бог не съществува, Той ми го каза.“ Филип Деркел
running man
SPIRIT & SOUL
Киркегор нарича състоянието, в което съзираме духа, но не можем да го придобием, състояние на "небитие". Би могло също да се нарече и състояние на празнота или вакуум, предизвикващо страх у…
people
SPIRIT & SOUL
Животът на всеки човек се определя от качеството на неговото сетивно възприятие и развитието на неговото съзнание
Bridge
SPIRIT & SOUL
Всичко в живота би било много по-лесно с мисълта, че „просто преминавам“
Path, people
SPIRIT & SOUL
Нищо истинско не може да умре. Умира само фалшивото.
stairs
SPIRIT & SOUL
Моят живот непрекъснато ме води през прагове – и накрая прекосяваме наистина последния. Мога да направя тази последна крачка с пълна увереност, знаейки, че ние сме опазени и защитени като част от…