amorph
ZEITGEIST
Ние създаваме ужасна дисхармония в цялото планетарно жизнено поле, а това може да бъде компенсирано само чрез мощни революции и глобални катастрофи.…
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
И в исляма, и в християнството би могла да бъде открита определена универсалност. И именно в нея те намират своето обединение – изпълнено от сила и разбиране.…
SCULTURE
ZEITGEIST
Умът е великият разрушител на реалността. Ученикът трябва да разруши разрушителя. Да напусне фалшивото, да встъпи в истинското.
„Гласът на безмълвието“, Елена Блаватска
Over the bridge
ZEITGEIST
„Един пръстен да управлява всички тях,
един пръстен да ги намери,
един пръстен да ги доведе,
и в мрака да ги обвърже.“
clouds sky breathe
ZEITGEIST
Концепцията на „дишането“ е тясно свързана със самия живот. Елементът „въздух“ е един от четирите първични елемента и поддържа живота чрез ритмичен обмен на вещества и сили.…
above
ZEITGEIST
Да резонираш с някого, чиято система е в състояние на хармонична вибрация, може да има благоприятно оздравяващо въздействие.