Tibet
ZEITGEIST
Едно посещение в Тибет през 1986 г.
School, questions
ZEITGEIST
Животът търси себе си.
Perception, Thoughts
ZEITGEIST
Всички търсим.
Би могло да се каже, че търсенето е причина за движението.
pocket clock
ZEITGEIST
„Нямам време!” Колко пъти сме си казали така в последно време? Истина е, че не разполагаме с достатъчно време за вършене на много от нещата, а отгоре на всичко вече нямаме свободно време и за самите…
Abstract
ZEITGEIST
Законът за причината и следствието е дълбоко вкоренен в механизмите на съзнанието ни, подобно на концепцията за миналото, движещо се през настоящето към бъдещето. Но съществува и възможност за…
Selfcreated Dreams
ZEITGEIST
За смисъла на човешкия живот
Истинската ни същност лежи спяща в нашето същество като посято семе. Тя чака личното ни земно съзнание да долови това семенце и да подпомогне неговото развитие до…
Ätherisches Doppel
ZEITGEIST
За етерния двойник на човешкото същество и връзката между донора и получателя на органа
Жизнените етери на дарения орган все още вибрират според собствения си вибрационен ключ за определено…