Souls
ZEITGEIST
И тогава рицарят осъзнава, че е странствал пет години в търсене на Граала, но се е изгубил в криволиците на собствения си живот дотам, че да забрави целта на своето търсене и дори самия Бог, на…
Rebirth
ZEITGEIST
Четири стъпки по пътя
Collapse
ZEITGEIST
Премахването на егото е sine qua non (задължително условие) за излизане от настоящата многостранна криза.
amorph
ZEITGEIST
Ние създаваме ужасна дисхармония в цялото планетарно жизнено поле, а това може да бъде компенсирано само чрез мощни революции и глобални катастрофи.…
Kirche und Moschee
ZEITGEIST
И в исляма, и в християнството би могла да бъде открита определена универсалност. И именно в нея те намират своето обединение – изпълнено от сила и разбиране.…
SCULTURE
ZEITGEIST
Умът е великият разрушител на реалността. Ученикът трябва да разруши разрушителя. Да напусне фалшивото, да встъпи в истинското.
„Гласът на безмълвието“, Елена Блаватска