pocket clock
ZEITGEIST
„Нямам време!” Колко пъти сме си казали така в последно време? Истина е, че не разполагаме с достатъчно време за вършене на много от нещата, а отгоре на всичко вече нямаме свободно време и за самите…
Abstract
ZEITGEIST
Законът за причината и следствието е дълбоко вкоренен в механизмите на съзнанието ни, подобно на концепцията за миналото, движещо се през настоящето към бъдещето. Но съществува и възможност за…
Selfcreated Dreams
ZEITGEIST
За смисъла на човешкия живот
Истинската ни същност лежи спяща в нашето същество като посято семе. Тя чака личното ни земно съзнание да долови това семенце и да подпомогне неговото развитие до…
Ätherisches Doppel
ZEITGEIST
За етерния двойник на човешкото същество и връзката между донора и получателя на органа
Жизнените етери на дарения орган все още вибрират според собствения си вибрационен ключ за определено…
near death
ZEITGEIST
Какво можем да научим от преживяванията, близки до смъртта?
Човешкото същество е не само физическо тяло, а е също така и многоизмерно създание. По време на процеса на умиране от най-голямо…
Delphi
ZEITGEIST
Наистина е възможно да влезем в състоянието на вътрешна Свобода, или по-точно казано: на вътрешна благодат.
1
ZEITGEIST
Това е “удивително”, “невероятно”, “умопомрачително”