Seeking, Longing.
SPIRIT & SOUL
Какво търсим като човешки същества?