stairs
SPIRIT & SOUL
Моят живот непрекъснато ме води през прагове – и накрая прекосяваме наистина последния. Мога да направя тази последна крачка с пълна увереност, знаейки, че ние сме опазени и защитени като част от…
egypt
SPIRIT & SOUL
Американският неврохирург Д-р Ибън Алегзандър се срещна с реалността на един свят на съзнание, който съществува напълно свободно от ограниченията на физическия мозък. Духовните учения на гностиците и…
universo
SPIRIT & SOUL
There are forces inherent in our very own being which initiate dying processes, which lead us into these processes and accompany us all the way through them. Two planets stand for processes of death…
time
SPIRIT & SOUL
Смъртта винаги е била един от проблемите, може би най-големият проблем в човешкия живот.
Не любовта, не страхът, не взаимоотношенията, а този въпрос, тази тайна, това усещане за настъпващия…
Ausrichtung
SPIRIT & SOUL
Когато биваме изправени пред мистерията на смъртта, изведнъж съществуването ни започва да изглежда нереално. Кой съм аз?
Къде ме води този живот?
Всичко ли е преходно?…