ancher
SCIENCE+
Актът на възприемане е съзидателна дейност. Светът, който виждаме, не е лекомислено там, а е извикан за съществуване от това, че го възприемаме. Осъзнатостта ни е „действие“, а не „притежание“, а…
people
SCIENCE+
Философът Рене Декарт вярва, че нашият ум, съзнанието ни отразява външния свят, както огледалото повтаря това, което се случва пред него. Тоест съглашението между вътрешно и външно е пасивна.…
People
SPIRIT & SOUL
Латинската дума "communicare" (общувам) произлиза от "communis" и означава "превръщам нещо в общо дело" и "предавам нещо". Значи общуването с други хора води…
people
SPIRIT & SOUL
Животът на всеки човек се определя от качеството на неговото сетивно възприятие и развитието на неговото съзнание
woman
SPIRIT & SOUL
Природата на „това, което е“, може да бъде съпреживяна само в състояние на съзнанието, намиращо се в непосредствена връзка с това, което е. Действителният и постоянен факт на дъното на човешкия ум е…
Communication
SPIRIT & SOUL
Комуникация е всичко и всичко е комуникация