woman
SPIRIT & SOUL
Природата на „това, което е“, може да бъде съпреживяна само в състояние на съзнанието, намиращо се в непосредствена връзка с това, което е. Действителният и постоянен факт на дъното на човешкия ум е…
Communication
SPIRIT & SOUL
Комуникация е всичко и всичко е комуникация