Souls
ZEITGEIST
И тогава рицарят осъзнава, че е странствал пет години в търсене на Граала, но се е изгубил в криволиците на собствения си живот дотам, че да забрави целта на своето търсене и дори самия Бог, на…
Star
SPIRIT & SOUL
Можем да мислим за Бог, само ако ние самите вече сме Бог, когато собствената ни божествена природа бъде събудена за нов живот.
Plato
LIVING PAST
Платон казва, че знанието е памет и че култивирането на "практикуване на помнене" е начинът хората да достигнат до същността на всичко и да се завърнат към първоначалния живот.…