Souls
ZEITGEIST
И тогава рицарят осъзнава, че е странствал пет години в търсене на Граала, но се е изгубил в криволиците на собствения си живот дотам, че да забрави целта на своето търсене и дори самия Бог, на…