Questions
ART+
Не се измъчвай от въпроси- Дали, защо, кога, къде…
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
“Човек, който е разбрал Любовта, става безсмъртен.
Човек, който е разбрал Мъдростта, става съвършен.
Човек, който е схванал Истината, става свободен.”…