SCULTURE
ZEITGEIST
Умът е великият разрушител на реалността. Ученикът трябва да разруши разрушителя. Да напусне фалшивото, да встъпи в истинското.
„Гласът на безмълвието“, Елена Блаватска
Sofia-Peter Deunov
LIVING PAST
“Човек, който е разбрал Любовта, става безсмъртен.
Човек, който е разбрал Мъдростта, става съвършен.
Човек, който е схванал Истината, става свободен.”…