Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?