Path to love
SPIRIT & SOUL
Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. (1 Йоан 4:8)