Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?
Star
SPIRIT & SOUL
Можем да мислим за Бог, само ако ние самите вече сме Бог, когато собствената ни божествена природа бъде събудена за нов живот.