earth
SPIRIT & SOUL
Космополитът не се идентифицира непременно с определена нация; той е отворен към света и към множество идеи.
barcelona
SCIENCE+
Тъй като душата вече не е съзнателна за своя произход, в нея се оформя едно огромно несъзнавано пространство, където са скрити Плеромата и всички нейни действени сили. Противостоящатадвойка Бог и…
To the Light. God.
SPIRIT & SOUL
Висшите божествени сили, направляващи пътя на човечеството към завръщането му при Източника, Бог, от който то се е отделило, трябва да внесат в живота на търсещия един подтик да се "обърне…
 Path to love
SPIRIT & SOUL
Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. (1 Йоан 4:8)
face
SPIRIT & SOUL
„Бог не съществува, Той ми го каза.“ Филип Деркел
Maat
SCIENCE+
Каква роля има Бог в развитието на обществата?
Star
SPIRIT & SOUL
Можем да мислим за Бог, само ако ние самите вече сме Бог, когато собствената ни божествена природа бъде събудена за нов живот.