light and darkness
ZEITGEIST
Пълното зло няма основа, то няма корен и поради това, че няма корен, няма предел, може да стане невъобразимо крайно и да превземе целия свят.…