Eros, in Greek  and Cupido or Amor in Roman mythology is the god of love.

psyche
LIVING PAST
Докато личността страда от нейните убеждения, че трябва да бъде „Аз“, гръцкият мит за Психея ни информира за това как тя може да бъде излекувана от това неизлечимо „заболяване“, защото вдъхновяването…