running man
SPIRIT & SOUL
Киркегор нарича състоянието, в което съзираме духа, но не можем да го придобием, състояние на "небитие". Би могло също да се нарече и състояние на празнота или вакуум, предизвикващо страх у…
stream
ZEITGEIST
Намерението на този текст е да вдъхнови читателя да се замисли за източника на своето безпокойство, тревоги и страхове, и може би по този начин да задълбочи себеопознанието си в моментите, когато…