Rebirth
ZEITGEIST
Четири стъпки по пътя
Collapse
ZEITGEIST
Премахването на егото е sine qua non (задължително условие) за излизане от настоящата многостранна криза.
On becoming Nothingness
SPIRIT & SOUL
Какво има предвид Иисус с думите: „Който изгуби живота си, той ще го намери”, а също и Лао Дзъ с израза: „само малкият заслужава голямото”?…