Konsum, weniger ist mehr
ZEITGEIST
Ако имаме привилегията да не се налага да ориентираме живота си единствено към работата и кариерата си, как използваме тази свобода?