Sea and sky
ZEITGEIST
Добре дошъл в LOGON - онлайн списанието на Златния Розенкройц.
Men
SPIRIT & SOUL
„Бях този, който не трябваше да бъда“
People
SPIRIT & SOUL
Латинската дума "communicare" (общувам) произлиза от "communis" и означава "превръщам нещо в общо дело" и "предавам нещо". Значи общуването с други хора води…
To the Light. God.
SPIRIT & SOUL
Висшите божествени сили, направляващи пътя на човечеството към завръщането му при Източника, Бог, от който то се е отделило, трябва да внесат в живота на търсещия един подтик да се "обърне…
 Path to love
SPIRIT & SOUL
Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. (1 Йоан 4:8)
the eye
SPIRIT & SOUL
“Окото, с което аз виждам Бог, е същото око, с което Бог вижда мен.“ (Майстер Екхарт)
face
SPIRIT & SOUL
„Бог не съществува, Той ми го каза.“ Филип Деркел